Uvjeti naručivanja

Ovi uvjeti naručivanja definiraju postupak naručivanja robe izložene na našim internet stranicama.

Ponuditelj robe ponuđene na ovim stranicama je Primijenjena računala d.o.o., Zabok. Matije Gupca 52, OIB: 75838677740, a Naručitelj robe je posjetitelj web kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Ponuditelju.

Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

Web stranica racunala-shop.com je web katalog ponude, cijena, odmah raspoloživih i s mogućnošću naručivanja za dobavu artikala tvrtke Primijenjena računala d.o.o. Za artikle koji nisu navedeni na web katalogu racunala-shop.com možete uputiti upit na kontakte.

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Naručitelj naručuje elektronskim obrascem, e-mailom ili telefonskim putem, a Ponuditelj e-mailom na e-mail Naručitelja potvrđuje Naručitelju mogućnost isporuke. Ukoliko Ponuditelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, u potvrdi narudžbe biti će artikli koje može odmah isporučiti ili će biti naveden rok isporuke. Naručitelj e-mailom prihvaća ili otkazuje narudžbu svih ili pojedinih artikala.

Narudžbom robe i potvrdom narudžbe u narudžbi se Ponuditelj rezervira roba za Naručitelja od trenutka primanja e-maila sa potvrdom prihvaćanja ponude, isti i cijeli slijedeći radni dan prema radnom vremenu tvrtke Primijenjena računala d.o.o.

Kupnja

Naručivanjem robe, na svoju e-mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.

Preuzimanje naručene robe s web kataloga racunala-shop.com možete izvršiti na mjestu tvrtke Primijenjena računala d.o.o. u Zaboku, Matije Gupca 52.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenje i nedostatke.

Povrat kupljene robe

Povrat kupljene robe može se izvršiti prema Općim uvjetima poslovanja tvrtke Primijenjena računala d.o.o.

Registracija korisnika 

Naručivanje na wb katalogu www.racunala-shop.com možete izvršiti bez registracije.

Registracija omogućuje da kod sljedeće narudžbe ne trebate ponovno upisivati podatke naručitelja.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obavezan odabrati naziv ili ime pod koji će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obavezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog imena računa.

Za korištenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Primijenjena računala d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

Primijenjena računala d.o.o. smatra vašu privatnost svojim prioritetom. Zaštita privatnosti opisuje kako Primijenjena računala d.o.o. postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja web kataloga. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Primijenjena računala d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja web kataloga www.racunala-shop.com. Primijenjena računala d.o.o. se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju www.racunala-shop.com, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Primijenjena računala d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem stranica Web kataloga komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Izmjene Uvjeta naručivanja

Primijenjena računala d.o.o. zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete naručivanja. Svaka izmjena Uvjeta naručivanja bit će objavljena na stranicama Web kataloga.

Način podnošenja prigovora

Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09. I 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
PRIMIJENJENA RAČUNALA d.o.o.
Matije Gupca 52, 49210 Zabok
ili na e-mail: primijenjena@racunala.hr ili na telefax broj: 049/500-520.

Odgovor na Vaš prigoovr dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate najmanje slijedeće podatke za dostavu odgovora: ime, prezime, adresa.

Prednosti naručivanja putem web kataloga

Odabir artikala možete izvršiti iz Vašeg doma i li s radnog mjesta, a prije preuzimanja artikla možete ga osobno pregledati i uvjeriti se da nije oštećen i da odgovara Vašim potrebama.

Naručitelj može odustati od narudžbe u svakom trenutku do prihvaćanja ponude.

Naručivanjem putem web kataloga racunala-shop.com ne vrši se plaćanje, već samo rezervacija i najava kupnje. Prije narudžbe i nakon narudžbe, a prije kupnje plaćanjem dodatne informacije o proizvodima iz kataloga o proizvodima možete dobiti dodatne informacije od naših stručnih djelatnika, kontakti.

Osobno preuzimanje